MUDAHNYA ISLAM

Tidak ada syariat yang lebih ringan, mudah dan universal dibandingkan Syariat Islam, semua kalangan, semua jenis manusia dapat melaksanakannya.
Dan Kemudahan Islam ini pada seluruh aspek kehidupan manusia; Akidah, Ibadah, Muamalah dan tingkah laku.
contoh:


– Akidah; menyembah hanya kepada Allah semata lebih ringan, mudah dan universal dibanding menyembah kepada sembahan yang berbilang, yang akan membuat pusing.
– Ibadah; semua ibadah mudah bahkan ada keringanan jika sulit untuk mengerjakannya. Jika tidak mampu berdiri boleh duduk jika tidak mampu boleh berbaring, tidak dipaksakan.
– Muamalah; akad nikah adalah ijab kabul antara seorang laki-laki dengan wali perempuan dihadiri 2 saksi disertai mahar yang mudah, tidak ribet
– tingkah laku; boleh berpakaian dan makan serta minum apapun kecuali yang haram dan mendatangkan sikap terlalu berlebih-lebihan dan kesombongan. simple, manusiawi. nggak ribet dan mahal.
لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
Artinya: “Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya.” QS. Al Baqarah: 286.

———-

Sumber: www.dakwahsunnah.com ( Ahmad Zainuddin ) | Selasa, 26 Agustus 2014 08:41

Print Friendly