Jahil Lebih Baik Dari Sok Tahu

Al Qasim bin Muhammad mengatakan:

seseorang yang hidup dalam keadaan jahil (bodoh dalam masalah agama), itu lebih baik daripada berkata tentang Allah tanpa ilmu

— disebutkan oleh Ibnu ‘Abdil Barr Al Maliki dari Imam Malik dengan sanadnya

———–

Sumber: www.muslimah.or.id | Senin,20 Oktober 2014

Print Friendly