Bolehkah Berdoa Meminta Panjang Umur?

Oleh: Syaikh Yahya bin Ali Al-Hajuri

Pertanyaan:
Apa hukum berdoa untuk meminta umur panjang?

Jawab:
Boleh, tetapi hal itu menyelisihi yang lebih afdhal.

Berdasarkan hadits Ummu Habibah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,
“Ya Allah, panjangkanlah (umurku) dengan suamiku Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dan dengan ayahku Abu Sufyan, dan dengan saudaraku Mu’awiyah.”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda,
“Engkau telah meminta kepada Allah ajal yang telah pasti, dan rezeki yang telah dibagi. Seandainya engkau meminta kepada Allah untuk memasukkanmu ke dalam jannah dan menyelamatkanmu dari neraka (maka itulah yang lebih baik, ed.).”

Beliau menunjukkan untuk Ummu Habibah apa yang lebih afdhal. Sekalipun boleh untuk meminta panjang umur, berdasarkan hadits: Sesungguhnya Nabi bersabda kepada seorang perempuan: “Hartanya umurnya yang panjang”.

Dan dalam hadits bahwasanya Nabi bersabda kepada ‘Abdullah bin Busr: “Hiduplah seabad”. Maka dia pun hidup seabad, sedangkan satu abad itu 100 tahun.

(Sumber: Al-Hatstsu Wattahridh Ala Ta’limi Ahkamil Maridh)

———-

Sumber: ulamasunnah.wordpress.com  | Selasa, 5 Pebruari 2008

Print Friendly