Pintu-Pintu Kerusakan

Dzun Nun Al-Mishri Rohimahullah (seseorang ulama setelah masa tabi’ut tabi’in) berkata:
“Bukti seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah cinta kepada Rosulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, juga cinta kepada akhlaknya, amalan-amalannya, perintah-perintahnya serta Sunnah-sunnahnya (ajaran beliau).”

Beliau juga berkata:
“Sesungguhnya kerusakan itu menyusupi hamba Allah Subhanahu wa Ta’ala pada enam perkara:
1.Lemahnya niat akan amalan akherat.
2.Mereka menjadikan tubuh mereka sebagai jaminan (sarana) untuk (melampiaskan) syahwat mereka.
3.Panjangnya angan-angan mengalahkan harapan.
4.Lebih mendahulukan keridhaan manusia daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta’ala.
5.Mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan Sunnah (ajaran) Rosulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.
6.Menjadikan ketergelinciran (kekeliruan) Ulama Salaf sebagai Dalil baginya, lalu menyembunyikan keutamaan mereka.”

Dinukil dari Majalah Asy-Syariah No.24/II/1427H/2006 halaman 1. Sumber: http://athiyyah.wordpress.com/

———-

Sumber: ulamasunnah.wordpress.com  | Sabtu,22 Maret 2008

Print Friendly