Memberi Salam Sebelum Memasuki Rumah atau Bangunan

Banyak umat Islam di akhir zaman yang meninggalkan perintah Allah dan Rasul-Nya agar memberi (mengucapkan) salam sebelum memasuki rumah atau bangunan. Perintah ini terkandung dalam firman Allah ‘Azza wa Jalla:

“Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini), hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberkahi lagi baik. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat (yang menjelaskan hukum-ahkam-Nya), supaya kamu memahaminya”. (QS. An-Nur 24: 61)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam rumah yang bukan rumahmu, sehingga kamu terlebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penduduknya, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu, supaya kamu mengingat (mematuhi cara dan peraturan yang sopan itu)! Maka sekiranya kamu tidak mendapati siapapun (yang berhak memberi izin) maka janganlah masuk ke dalam rumah itu sampai kamu diberi izin dan jika dikatakan kepadamu “pergilah”, maka hendaklah kamu berundur diri. Cara yang demikian adalah lebih suci bagi kamu dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui tentang apa yang kamu lakukan” (QS. An-Nur 24: 27-28)

Hal ini dikuatkan dengan sebuah hadits dari Anas bin Malik, beliau berkata: Rasulullah telah bersabda:

“Wahai anak ku, apabila kamu ingin masuk ke dalam rumah mu, maka berilah salam sebagai barakah atas dirimu dan seluruh keluargamu!”. (HR. Abu Daud no. 284 At-Tirmidzi mengatakan hadits ini adalah hadits shahih)

Ketika kita berkunjung ke rumah orang lain, Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam juga mengajarkan adab-adab yang wajib dipatuhi, yaitu ketika sampai ke pintu rumah orang tersebut, setelah memberi salam, maka jika tidak diizinkan masuk, hendaknya dia pulang atau meninggalkan rumah tersebut sebagaimana sabda Rasulullah:

“Apabila salah seorang antara kamu telah meminta izin (memberi salam) sebanyak tiga kali, namun tidak diizinkan, maka hendaklah ia pulang”. HR. Bukhari no: 6245, Muslim no: 2153.

Dan Allah Subhanahu wa-Ta’ala berfirman agar seseorang beriman tidak masuk ke sebuah rumah kecuali melalui jalan dan cara yang diizinkan oleh syariat:

“Dan bukanlah perkara kebajikan kamu memasuki rumah-rumah dari bagian belakangnya akan tetapi kebajikan itu ialah perbuatan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke sebuah rumah itu melalui pintunya, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung” (QS. Al-Baqarah: 189).

 

Disadur dari buku “Cara Memberi dan Menjawab Salam yang Sunnah dan Bid’ah” oleh ustadz Rasul bin Dahri terbitan PT. Syarikat Ummul Qura.


———-
Sumber: JILBAB.OR.ID – www.jilbab.or.id – Minggu,29 Desember 2013/25 Safar 1435H

Print Friendly