Kekalahan Akibat Kelalaian (Perang Uhud bagian 2)

(ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Muhammad Harits Abrar)

Kemenangan yang sudah berada di depan mata dalam sekejap berubah menjadi kekalahan. Inilah keadaan kaum muslimin dalam peperangan Uhud. Kemenangan yang sudah hampir diraih berubah menjadi kekalahan disebabkan pasukan pemanah yang ditempatkan di atas bukit Uhud tidak mematuhi perintah Rasulullah n. Akibat kelalaian ini, pasukan musyrikin memiliki kesempatan memukul balik pasukan muslimin.

Jalannya Pertempuran
Ibnul Qayyim t menceritakan dalam Zaadul Ma’ad (3/194):
“Pada hari Sabtu, mereka bersiap siaga untuk berperang. Kaum muslimin bergerak dengan tujuh ratus orang. Nabi n menempatkan lima puluh orang pasukan pemanah di atas bukit Uhud dan mengingatkan agar mereka jangan bergerak meskipun mereka melihat burung-burung menyambar pasukan muslimin. Juga agar mereka selalu melepaskan anak panah ke arah pasukan musyrikin supaya tidak menyerang kaum muslimin dari arah belakang.”
Al-Imam Al-Bukhari t menceritakan dalam Shahih-nya dari Al- Bara` bin ‘Azib:

Nabi n menentukan seorang komandan bagi pasukan panah yang berjumlah lima puluh orang yang memimpin mereka yaitu Abdullah bin Jubair. Beliau berkata: “Meskipun kamu lihat kami disambar burung, tetaplah kamu di markas kamu ini, sampai kamu dipanggil. Dan kalau kamu lihat kami mengalahkan dan menundukkan mereka, tetaplah kamu di sini sampai kamu dipanggil.”
Selanjutnya Ibnul Qayyim t mengisahkan pula (Az-Zaad, 3/195):
Kaum musyrikin Quraisy pun mulai bersiap untuk menyerang. Mereka datang dengan kekuatan 3.000 personil. Seratus di antaranya adalah pasukan berkuda. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid yang ketika itu belum masuk Islam. Sedangkan di sebelah kiri dipimpin oleh ‘Ikrimah bin Abu Jahl yang juga belum masuk Islam pada saat itu.
Petempuran berlangsung dengan hebat, masing-masing berusaha menjatuhkan lawannya. Abu Dujanah z yang saat itu memegang pedang Rasulullah n berhasil menembus  jantung pertahanan kaum musyrikin hingga mereka kocar-kacir. Pedang Rasulullah n yang di tangannya terayun menyambar setiap lawan, hingga akhirnya sampai di sebuah kepala ternyata kepala Hindun binti ‘Utbah isteri Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik. Abu Dujanah merasa tidak rela mengotori pedang Rasulullah n akhirnya menarik pedang itu dan mencari lawan yang lain.
Hanzhalah putera Abu ‘Amir Fasiq, bertempur dengan hebatnya sampai ke jantung pertahanan musuh bahkan sudah siap menebaskan pedang ke kepala Abu Sufyan bin Harb ketika itu. Namun Syaddad bin Al-Aswad mendahuluinya, akhirnya diapun gugur sebagai syahid. Dan ketika itu dia sedang junub.
Waktu itu, Hanzhalah sedang berpengantin baru dengan isterinya. Ketika dia mendengar panggilan jihad, dia segera bangkit menyambut seruan itu. Rasulullah n menerangkan kepada para shahabat nya:

“Bahwasanya para malaikat memandikan jenazahnya.”
Kemudian beliau berkata: “Tanyakan kepada keluarganya, ada apa sebenarnya?” Para shahabat  bertanya kepada isterinya. Wanita itupun menceritakan kejadian sebenarnya.1
Kemenangan tampaknya menjadi milik kaum muslimin. Perlahan tapi pasti pasukan musyrikin mulai kewalahan. Akhirnya mereka melarikan diri meninggalkan gelanggang pertempuran meninggalkan wanita-wanita mereka. Inilah tahap awal jalannya pertempuran.
Dalam peristiwa ini, para shahabat wanita juga ikut bertempur dengan hebatnya. Sebut saja Ummu Imarah Nusaibah binti Ka’b yang ikut mengayunkan pedang, namun dia terluka hebat ditebas oleh ‘Amr bin Qami`ah yang ketika diserangnya mengenakan dua lapis baju besi.

Kekalahan Kaum Muslimin
Pasukan musyrikin berantakan dan melarikan diri meninggalkan perempuan-perempuan mereka. Melihat kejadian ini, pasukan panah yang berada di bagian belakang lupa dengan tugas yang dibebankan Rasulullah n kepada mereka. Akhirnya merekapun turun meninggalkan markas mereka.
Kata mereka: “Lihat ghanimah (rampasan perang, red), ghanimah! Mari kita kejar. Musuh sudah kalah. Apalagi yang kalian tunggu?!”
Abdullah bin Jubair z berusaha mengingatkan mereka: “Apakah kamu lupa pesan Rasulullah n?”
Namun kata mereka: “Demi Allah, kami akan datang ke sana untuk mengambil ghanimah.”
Mereka tidak mengindahkannya, lantas merekapun turun dari bukit tersebut. Mereka merasa yakin kaum musyrikin tidak mungkin kembali.
Tempat itupun kosong dari penjagaan. Kaum musyrikin melihat peluang ini, segera menempatkan posisi mereka. Akhirnya mereka berhasil mengepung barisan kaum muslimin.
Mendapat serangan balik ini, beberapa gelintir shahabat di bukit itu masih berusaha bertahan. Namun merekapun gugur satu demi satu, semoga Allah mengampuni dan meridhai mereka. Perlahan namun pasti, pasukan musyrikin mulai menyerang ke depan. Sementara pasukan musyrikin yang tadi melarikan diri juga berbalik menyerang kaum muslimin. Keadaan kaum muslimin mulai terjepit, diserang dari arah depan dan belakang.
Para shahabat  kocar-kacir. Kaum musyrikin maju mendekati posisi Rasulullah n. Mereka berhasil melukai kepala beliau, memecahkan gigi seri beliau. Bahkan beberapa kali beliau terperosok ke dalam lubang yang digali oleh Abu ‘Amir Fasiq dan melempari beliau dengan batu-batuan.
Inilah yang diceritakan Allah I dalam firman-Nya:

“Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu; dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas orang-orang yang beriman. (Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorangpun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Ali ‘Imran 152-153)
Al-Imam Al-Bukhari t menceritakan dalam Shahih-nya:

Dari Anas z katanya: “Ketika terjadi perang Uhud, kaum muslimin berlarian meninggalkan Nabi n. Sedangkan Abu Thalhah tetap berdiri di hadapan Nabi n melindungi beliau dengan perisainya. Abu Thalhah adalah seorang pemanah ulung (sangat kuat dalam menarik panah). Pada waktu itu dia telah memecahkan dua atau tiga buah busur. Kalau ada yang melintas dengan membawa panah, beliau berkata kepadanya: “Serahkan panah itu kepada Abu Thalhah.”
Nabi n berusaha melihat suasana pertempuran dari balik punggung Abi Thalhah. Abu Thalhah berkata: “Ayah dan ibuku jadi tebusanmu (aku mohon) janganlah anda melihat-lihat, nanti anda terkena panah musuh. Dadaku di dekat dadamu (sebagai perisai).”
(Bersambung, insya Allah)

 


 

1 Sanadnya jayyid, lihat tahqiq Zaadul Ma’ad, 3/200.

———-
Sumber: Asysyariah – www.asysyariah.com – Selasa,15 November 2011/18 Dzulhijjah 1432H

Print Friendly