Manusia Terbaik Adalah Ahlus Sunnah

Dari al-Fudhail bin ‘Iyadh rahimahullah berkata:”Aku telah bertemu manusia-manusia terbaik, mereka semua adalah Ashaabus Sunnah (Ahli Sunnah), dan mereka melarang dari Ashaabul Bida (Ahli Bid’ah)’.” (Syarh Ushul I’tiqad Ahlus Sunnah:  1/138)

———-
Sumber: Al-Sofwa – www.alsofwa.com – Selasa, 6 November 2012/21 Dzulhijjah 1433H

Print Friendly