Apa yang Dimaksud dengan Manhaj?

Pertanyaan:

Apa yang dimaksud dengan istilah manhaj?

 

Syaikh Ahmad bin Yahya An Najmi rahimahullah menjawab:

Manhaj adalah cara yang digunakan oleh para penuntut ilmu dalam berdakwah kepada Allah. Dan inilah yang dimaksud.

Rujukan: Hasan bin Manshur Ad Daghriri (Ed). Al Fatawa Al Jaliyyah ‘an Al Manahij Ad Da’wiyyah min Ijabat Fadhilatusy Syaikh Al ‘Allamah Ahmad bin Yahya An Najmi: Juz I. Kairo: Dar Al Minhaj, halaman 15-16.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Rabu,11 Maret 2015/20 Jumadil Awal 1436H

Print Friendly