Di Mana Kaum Perempuan Boleh Melakukan I’tikaf?

Pertanyaan:

Seorang perempuan, jika hendak i’tikaf, di mana ia i’tikaf?

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menjawab:

Seorang perempuan, jika dia hendak melakukan i’tikaf, maka ia hanya boleh melakukannya di masjid. Itu, jika tidak ditemukan sesuatu yang diharamkan secara syar’i. Jika ada, maka dia tidak boleh melakukan i’tikaf.

Rujukan: Fahd bin Nashir bin Ibrahim Alu Sulaiman (Ed). Majmu’ Fatawa wa Rasa-il Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin: Al Mujallad XX. Riyadh: Dar Ats Tsurayya li Nasyr wa At Tauzi’. 1423H/2003M, halaman 163.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Sabtu,14 Maret 2015/23 Jumadil Awal 1436H

Print Friendly