Inilah Nama Anak-Anak Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam

Dalam kitab Amali fi As Sirah An Nabawiyyah, Al Hafizh Ibnu Ahmad Al Hakami rahimahullah menulis,

Pertanyaan:

Berapa [jumlah] anak Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam?

Jawaban:

Nabi shallallahu alaihi wa sallam memiliki tiga orang putra: Al Qasim—yang dikenal sebagai Ath Thayyib dan Ath Thahir—dan dengan namanyalah Nabi shallallahu alaihi wa sallam ber-kuniyah, Abdullah, Ibrahim; dan empat orang putri: Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum. Semua anak Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berasal dari Khadijah, kecuali Ibrahim.

Semuanya wafat sebelum beliau shallallahu alaihi wa sallam, kecuali Fatimah radhiyallahu ‘anha yang wafat enam bulan setelah beliau shallallahu alaihi wa sallam.

Rujukan: Al Hafiz Ibnu Ahmad Al Hakami. Amali fi As Sirah An Nabawiyyah. TTp: TPn. TTh, halaman 61.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Kamis, 4 Agustus 2016/29 Syawal 1437H

Print Friendly