Ketika Rasulullah shallallahi ‘alaihi wa sallam Dilempari Batu

Pertanyaan:

Kapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pergi ke Tsaqif? Bagaimana keadaan beliau [ketika] bersama mereka dan pulangnya beliau ke Mekkah?

Jawaban:

Ketika paman Rasulullah, Abu Thalib, meninggal dunia, orang-orang musyrikin makin bertambah dan bersemangat menyakiti Rasulullah. Beliau pun pergi ke Tsaqif, mendakwahi mereka kepada Allah, mengajak mereka untuk menjaga dan membela beliau sampai risalah Rabb beliau sempurna disampaikan. Maka, tidak ada seorang pun yang lebih buruk penolakannya dan lebih keras gangguannya dari mereka. Sampai-sampai, mereka giring anak-anak mereka untuk melempari beliau dengan batu-batu, sehingga kedua tumit beliau yang mulia pun berdarah. Ketia beliau pulang ke Mekkah, beliau tidak masuk, kecuali di bawah jaminan Al Muth’im bin Adi.

RUJUKAN: Al Hafizh Ibnu Ahmad Al Hakami. Amali fi As Sirah An Nabawiyyah, halaman 30.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Minggu,10 Mei 2015/21 Rajab 1436H

Print Friendly