Peristiwa-Peristiwa Penting yang Terjadi pada Tahun Kesepuluh Hijriah

Dalam kitab Amali fi As Sirah An Nabawiyyah, Al Hafizh Ibnu Ahmad Al Hakami rahimahullah menulis,

Pertanyaan:

Apa saja utusan dan pasukan yang dikirim pada tahun kesepuluh hijriah?

Jawaban:

[1] Di tahun ini, dikirm pasukan Khalid bin Al Walid ke Najran. Pada awal bulan Dzulqa’dah, beliau datang bersama utusan Najran dalam keadaan mereka menyerah.

[2] Di tahun ini, diutus Ali bin Abi Thalib oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ke Yaman sebelum Haji Wada’ bersama beliau dan Ali datang membawa sebagian hewan sembelihan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

[3] Di tahun ini, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Abu Musa Al Asy’ari dan Muadz bin Jabal sebagai petugas zakat di negeri Yaman. Beliau memerintahkan mereka berdua agar mempermudah dan tidak mempersulit, memberi kabar gembira dan tidak membuat lari, saling menaati dan tidak berselisih.

[4] Di tahun ini, dilaksanakan Haji Wada’ yang dengannya sempurnalah rukun-rukun Islam

Rujukan: Al Hafiz Ibnu Ahmad Al Hakami. Amali fi As Sirah An Nabawiyyah. TTp: TPn. TTh, halaman 61.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Jumat,15 Juli 2016/9 Syawal 1437H

Print Friendly