Sujud Sahwi untuk yang Lupa dalam Shalat: WAJIB!

Pertanyaan:

Seseorang berkata, jika imam lupa di dalam shalat, boleh baginya untuk tidak sujud sahwi. Bagaimana hal ini menurut Anda?

Jawaban:

Apa yang ia katakan kepadamu tentang bolehnya seorang imam meninggalkan sujud sahwi tidaklah benar. Sebaliknya, sujud sahwi wajib bagi seorang imam dan selainnya, jika ia lupa di dalam shalatnya dengan meninggalkan kewajiban shalat atau mengerjakan hal-hal yang dilarang. Sebab Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengerjakan sujud sahwi dan memerintahkan untuk mengerjakannya.

وبالله التوفيق وصلّى الله على نبينا محمّد وآله وصحبه وسلّم

KOMITE TETAP KAJIAN ILMIAH DAN FATWA

Ketua              : Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz

Wakil Ketua   : Abdurrazzaq ‘Afifi

Anggota          : Abdullah bin Ghudayan & Abdullah bin Qu’ud

Rujukan: Fatawa lil Lajnah Ad Da-imah lil Buhuts Al Ilmiyyah wa Al Ifta’: Juz VII (Cet. II), Riyadh: Maktabah Al ‘Ubaikan, 1421H/2000M, halaman 126.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Rabu,21 Oktober 2015/7 Muharram 1437H

Print Friendly