Syaikh Rabi’: Syaikh Abdullah Al Qar’awi dan Syaikh Ibnu Ahmad Al Hakami Tidak Pernah Melakukan HAJR

Ketika membantah salah seorang tokoh kelompok Haddadi yang bersikap kaku dan keras dalam berdakwah, Syaikh Rabi’ bin Hadi Al Madkhali rahimahullahu ta’ala menulis:

Dan orang yang paling kokoh di kalangan para dai dengan sifat-sifat ini [sifat lembut dalam berdakwah] adalah Syaikh Bin Baz rahimahullah. Beliau terkenal dengan sifat itu.

Juga, Syaikh Abdullah Al Qar’awi rahimahullah. Beliau betul-betul dikenal sebagai orang yang bijak sekaligus lembut. Beliau tidak hidup bermasyarakat dengan perilaku yang buruk dan keji. Sungguh, telah menyebar dakwah beliau dengan hikmah dari Yaman sampai ke Mekkah dan Najran dalam waktu yang singkat. Beliau melakukan dakwah, atas pertolongan Allah, dengan hikmah kepada kebanyakan orang-orang yang menampakkan kebodohan, kesyirikan, dan kebidahan. Beliau juga termasuk orang yang paling jauh dari sikap keras dan membuat lari manusia.

Dan orang yang mirip dengan beliau dalam akhlak–sikap lembut, hikmah, tenang, dan pekerti yang halus–adalah murid beliau yang cerdas, Syaikh Hafizh Ibnu Ahmad Al Hakami rahimahullah. Beliau ini telah membantu menyebarkan dakwah salaf syaikh beliau, Al Qar’awi rahimahullah, dengan segala akhlak tersebut dan ilmu yang beliau sebarkan.

Mereka berdua tidak pernah mencela. Bahkan, tidak pernah melakukan hajr [mengucilkan] seorang pun sepanjang pengetahuan saya. Datang kepada mereka orang bodoh, orang fasik, pengikut Syiah Zaidi, dan Sufi. Mereka berdua pun memperlakukan orang-orang itu dengan ilmu, kelembutan, kasih-sayang, dan hikmah dalam perkara-perkara yang membuat orang-orang tersebut menerima al haq dan memeluk dakwah salaf secara murni.

RUJUKAN: Majmu’ Kutub wa Rasa-il wa Fatawa Fadhilatusy Syaikh Al ‘Allamah Rabi’ bin Hadi ‘Umair Al Madkhali: Juz IX. Kairo: Darul Imam Ahmad. Tth, halaman 161-162.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Kamis, 4 Juni 2015/16 Sya’ban 1436H

Print Friendly