Agama Ibrahim Itu AL HANIFIYYAH

Pertanyaan:

Apa yang dimaksud al hanifiyyah, millah [agama] Ibtahim itu?

Jawaban:

Engkau mengibadahi Allah semata, mengikhlaskan agama untukNya. Dan dengan itulah Allah memerintahkan dan menciptakan seluruh manusia.

Pertanyaan:

Apa dalil tentang itu?

Jawaban:

Firman Allah ta’ala,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadaKu.” (QS. Adz Dzariyat: 56)

Pertanyaan:

Apa makna “beribadah kepadaKu”?

Jawaban:

“Beribadah kepadaKu” maknanya “bertauhid kepadaKu”.

RUJUKAN: Syaikh Muhammad Ath Thayyib Al Anshari. “Tashil Al Wushul ila Ats Tsalatsatil Ushul”, dalam Muhamaf bin Ahmad Makki (Ed). Tashil Al Wushul ila Ats Tsalatsatil Ushul wa Yalihi Tashil Al Hifzh wal Wushul Nazhm Ats Tsalatsatil Ushul.Jeddah: Dar Nurul Maktabat. 1419H/1999M, halaman 68-70.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Rabu,13 Mei 2015/24 Rajab 1436H

Print Friendly