Beberapa Peristiwa di Masa Muda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

Pertanyaan:

Kapan kakek Rasulullah meninggal dunia dan siapa yang mengasuh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam setelahnya?

Jawaban:

Kakek Rasulullah, Abdul Muththalib, meninggal dunia ketika Rasulullah berusia delapan tahun. Yang mengasuh beliau kemudian Abu Thalib. Ia penuh kasih sayang kepada beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Pertanyaan:

Kapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan safar ke Syam bersama paman beliau?

Jawaban:

Ketika Rasulullah berusia 12 tahun. Di Syam, Bukhaira sang rahib melihat beliau dan melihat tanda-tanda kenabian [pada beliau]. Bukhaira lalu menyuruh paman beliau memulangkan beliau.

Pertanyaan:

Kapan Perang Fujjar terjadi?

Jawaban:

Perang Fujjar terjadi ketika Rasulullah berusia 14 atau 15 tahun. Waktu itu, beliau membawakan anak-anak panah untuk paman-paman beliau.

Pertanyaan:

Kapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan safar ke Syam yang kedua kali?

Jawaban:

Safar beliau yang kedua ke Syam ketika berdagang untuk Khadijah dan bersama beliau ikut serta pembantu Khadijah, Maisarah. Sepulangnya, Rasulullah menikahi Khadijah. Waktu itu, Rasulullah berusia 25 tahun.

Pertanyaan:

Kapan orang-orang Quraisy merenovasi Ka’bah?

Jawaban:

Orang-orang Quraisy merenovasi Ka’bah ketika usia Rasulullah 35 tahun. Mereka menetapkan beliau sebagai orang yang meletakkan hajar aswad. Beliau pun meletakkan hajar aswad di kain dan memerintahkan setiap kabilah untuk memegang setiap ujung kain tersebut. Mereka waktu itu ada empat kabilah. Ketika mereka naikkan kain ke tempat hajar aswad, beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam letakkan hajar aswad di tempatnya dengan tangan beliau [sendiri].

Rujukan: Al Hafizh Ibnu Ahmad Al Hakami. Amali fi As Sirah An Nabawiyyah, halaman 23-24.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Senin, 2 Maret 2015/11 Jumadil Awal 1436H

Print Friendly