Cara Bermuamalah dengan Orang-Orang Syiah Rafidhah

Pertanyaan:

Tentang Rafidhah, apakah mereka dianggap kafir? Bagaimana seorang muslim bermuamalah dengan mereka?

Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin rahimahullah menjawab:

Rafidhah, barakallahu fik, seperti selain mereka dari kalangan ahlul bid’ah. Jika mereka membawa sesuatu yang mewajibkan untuk dikafirkan, maka mereka kafir. Jika membawa sesuatu yang mewajibkan untuk difasikkan, maka mereka fasik. Jika ada sesuatu dari perkataan-perkataan mereka yang dekat dengan perkataan-perkataan ahlus sunnah, maka ada sesuatu yang perlu dilihat kembali. Dan ini kembalinya ke ijtihad. Mereka dalam hal ini seperti yang lainnya. Tidak mungkin dijawab dengan jawaban umum. Dikatakan bahwa setiap Rafidhah itu kafir atau fasik, tidak. Tetapi, haruslah diperinci dan dilihat bid’ah-bid’ah yang mereka lakukan. 

Rujukan: Liqa-at Al Bab Al Maftuh, Juz III, halaman 520.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Selasa,10 Pebruari 2015/20 Rabiul Akhir 1436H

Print Friendly