Inilah Nama Istri-Istri Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam

Dalam kitab Amali fi As Sirah An Nabawiyyah, Al Hafizh Ibnu Ahmad Al Hakami rahimahullah menulis,

Pertanyaan:

Berapa orang istri yang ditinggal wafat Nabi shallallahu alaihi wa sallam?

Jawaban:

Nabi shallallahu alaihi wa sallam wafat meninggalkan sembilan orang istri. Mereka adalah:

[1] Aisyah bintu Abi Bakar

[2] Hafshah bintu Umar

[3] Ummu Habibah bintu Abi Sufyan

[4] Ummu Salamah bintu Abi Umayyah

[5] Saudah bintu Zam’ah

[6] Zainab bintu Jahsyin

[7] Maimunah bintu Al Harits

[8] Juwairiyah bintu Al Harits

[9] dan Shafiyyah bintu Huyai.

Istri-istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang wafat sebelum beliau adalah Khadijah radhiyallahu ‘anha—sebelum hijrah—dan Zainab bintu Khuzaimah—sebelum wafatnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam—yang dikenal sebagai Ummul Masakin.

Rujukan: Al Hafiz Ibnu Ahmad Al Hakami. Amali fi As Sirah An Nabawiyyah. TTp: TPn. TTh, halaman 75-76.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Minggu,17 Juli 2016/11 Syawal 1437H

Print Friendly