KERJA SEBAGAI PEMBUNUH BAYARAN

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta’ala pernah ditanya tentang seseorang yang menjanjikan kepada orang lain untuk membayar dengan bayaran tertentu jika ia membunuh seorang muslim. Kemudian, benar, ia membunuh seorang muslim yang dimaksud. Apa hukum syariat untuk pembunuh tersebut? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pun menjawab:

Ya. Apabila orang yang dijanjikan tadi membunuh dan keadaannya seperti yang disebutkan, maka wajib untuk qishash. Bagi keluarga korban berhak memilih: jika mereka mau, maka ia dibunuh. Atau, mereka mengambil diyat atau memaafkannya.

Adapun yang memberi janji, maka wajib untuk diberi sanksi dengan sanksi yang membuatnya dan yang semisalnya jera untuk mengulangi perbuatan tersebut. Sementara itu, pendapat ulama lain, wajib untuk di-qishosh [orang yang membayarnya].

RUJUKAN: Majmu’ah Al Fatawa li Syaikh Al Islam Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah Al Harrani: Juz XXXIV, halaman 154.

Majmu ‘ al fatawa 34/153

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Minggu, 3 Mei 2015/14 Rajab 1436H

Print Friendly