Orangtua Rasulullah dan Beberapa Peristiwa di Masa Kanak-Kanak Rasulullah

Pertanyaan:

Kapan ayah Rasulullah meninggal dunia?

Jawaban:

Ayah Rasulullah meninggal dunia di Madinah, sedangkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam masih dalam kandungan.

Pertanyaan:

Kapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lahir?

Jawaban:

Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam lahir pada Tahun Gajah, di hari Senin, tanggal 12, bulan Rabi’ul Awwal.

Pertanyaan:

Siapa para pengasuh Rasulullah selain ibu beliau?

Jawaban:

Rasulullah disusui oleh budak yang telah dibebaskan oleh ayah beliau, Ummu Aiman, dan Tsuwaibah, budak yang telah dibebaskan oleh Abu Lahab. Setelah itu, beliau disusukan di kampung Bani Sa’ad bin Bakr. [Di sana] Rasulullah disusui oleh Halimah bintu Abi Dzu’aib.

Pertanyaan:

Kapan terjadi peristiwa pembelahan dada?

Jawaban:

Peristiwa itu terjadi ketika Rasulullah menjelang usia empat tahun, ketika beliau sedang mengembalakan hewan ternak milik kedua orangtua susuan beliau. Setelah itu, mereka mengembalikan beliau kepada ibu beliau.

Pertanyaan:

Kapan ibu Rasulullah meninggal dunia dan siapa yang mengasuh beliau setelahnya?

Jawaban:

Ibu Rasulullah meninggal dunia, ketika Rasulullah berusia enam tahun, di Al Abwa—di antara Mekkah dan Madinah. Ibu beliau sedang pulang bersama beliau dari [mengunjungi] paman-paman beliau di Bani Najjar. Setelahnya, yang mengasuh beliau adalah kakek beliau, Abdul Muththalib.

Rujukan: Al Hafizh Ibnu Ahmad Al Hakami. Amali fi As Sirah An Nabawiyyah, halaman 21-22.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Jumat,27 Pebruari 2015/8 Jumadil Awal 1436H

Print Friendly