Peristiwa Peristiwa Penting yang Terjadi pada Tahun Keempat Hijriah

Dalam kitab Amali fi As Sirah An Nabawiyyah, Al Hafizh Ibnu Ahmad Al Hakami rahimahullah menulis,

Pertanyaan:

Berapa kali terjadi peperangan pada tahun keempat hijriah?

Jawaban:

[1] Pada tahun ini, [terjadi] Perang Bani Nadhir—Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengusir mereka dan mengambil harta-harta mereka sebagai fay-u. Tentangnya, turun Surat Al Hasyr. Ketika itu, diharamkan khamr dan itu terjadi di bulan Rabiul Awwal.

[2] Pada tahun ini, [terjadi] Perang Dzatur Riqa’ di bulan Jumadil Ula berdasarkan pendapat yang lemah dan pendapat yang kuat [perang ini] terjadi di tahun ketujuh setelah Penaklukan Khaibar.

[3] Pada tahun ini, di bulan Sya’ban, [terjadi] Perang Badar Al Maw’id [yang dijanjikan] dan Abu Sufyan tidak menepatinya.

***

Pertanyaan:

Berapa banyak diutusnya pasukan?

Jawaban:

Di tahun ini, [diutus]:

[1] Pasukan Abu Salamah ke Bani Asad pada bulan Muharram.

[2] Delegasi Ar Raji’ pada bulan Shafar.

[3] Juga pasukan Amr Adh Dhamri di bulan itu.

[4] Kemudian, [diutus] delegasi para qurra’ [sahabat-sahabat yang mengerti dan mengilmui Al Qur-an dan syariat Islam] di bulan Shafar juga. Mereka dikhianati oleh orang-orang Ri’il, Dzakwan, dan Ushayyah. Para qurra’ tersebut berjumlah 70 orang. Dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membacakan doa qunut selama sebulan penuh terhadap orang-orang yang membunuh qurra’ itu.

[5] Pada tahun ini, Zaid bin Tsabit mempelajari bahasa Yahudi.

Rujukan: Al Hafiz Ibnu Ahmad Al Hakami. Amali fi As Sirah An Nabawiyyah. TTp: TPn. TTh, halaman 40-42.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Sabtu, 2 Juli 2016/26 Ramadhan 1437H

Print Friendly