Peristiwa-Peristiwa Penting yang Terjadi pada Tahun Kelima Hijriah

Dalam kitab Amali fi As Sirah An Nabawiyyah, Al Hafizh Ibnu Ahmad Al Hakami rahimahullah menulis,

Pertanyaan:

Apa saja yang terjadi pada tahun kelima hijriah?

Jawaban:

Di tahun ini, [terjadi]:

[1] Perang Dumatul Jandal di bulan Rabiul Awwal.

[2] Di bulan Syawwal Perang Ahzab, lalu Perang Quraizhah sepulang dari Perang Al Khandaq [Perang Ahzab] dan kaum muslimin berhukum dengan keputusan Saad bin Muadz: dipenggal orang-orang yang ikut berperangnya, ditawan anak-anak dan kaum wanitanya, dan harta-harta mereka dijadikan ghanimah. Tentang Bani Quraizhah, dalam Surat Al Ahzab, turun firman Allah ta’ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

“Wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian…” (QS. Al Ahzab: 9) sampai,

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً

“…dan adalah Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al Ahzab: 27)

***

Pertanyaan:

Peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada tahun itu?

Jawaban:

[1] Di tahun ini, Saad bin Muadz wafat setelah eksekusi Bani Quraizhah.

[2] Di tahun ini, terbunuh Ibnu Abil Huqaiq setelah [Perang] Bani Quraizhah. Yang membunuhnya adalah orang-orang Khazraj. Mereka berlima yang melaksanakannya itu di antaranya adalah Abdullah bin ‘Atik. Setelah itu, terbunuh Khalid bin Nubayyih Al Hudzali yang dibunuh oleh Abdullah bin Unais.

[3] Di tahun ini, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahi Zainab bintu Jahsyin dan sebelumnya beliau menikahi Ummu Habibah bintu Abi Sufyan di bulan Dzulqa’dah. Tentangnya, turun ayat-ayat dari Surat Al Ahzab yang di antaranya adalah ayat tentang hijab.

Rujukan: Al Hafiz Ibnu Ahmad Al Hakami. Amali fi As Sirah An Nabawiyyah. TTp: TPn. TTh, halaman 42-43.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Sabtu, 2 Juli 2016/26 Ramadhan 1437H

Print Friendly