Peristiwa-Peristiwa Penting yang Terjadi pada Tahun Ketiga Hijriah

Dalam kitab Amali fi As Sirah An Nabawiyyah, Al Hafizh Ibnu Ahmad Al Hakami rahimahullah menulis,

Pertanyaan:

Perang-perang apa saja yang terjadi pada tahun ketiga hijriah?

Jawaban:

[1] Di tahun itu, terjadi Perang Dzi Amr. Kaum muslimin berperang selama bulan Shafar.

[2] Kemudian, Perang Al Furu’ di akhir bulan Rabi’ul Awwal.

[3] Setelah itu, Perang Bani Qainuqa’ dan Rasulullah mengalahkan mereka. Maka, sekutu mereka, [Abdullah bin Ubay] Ibnu Salul, pemimpin orang-orang munafik, meminta keringanan dari Rasulullah hingga beliau mengampuni mereka semua.

[4] Di tahun itu, terjadi Perang Uhud di pertengahan bulan Syawwal yang di dalamnya terdapat hukum-hukum tentang tidak menyolatkan orang-orang yang syahid—mereka dikuburkan dengan pakaian-pakaian dan darah-darah mereka—dan dibolehkannya menguburkan banyak jenazah dalam satu lubang dalam keadaan darurat danbitu karena mereka terbunuh di medan perang.

[5] Kemudian, Perang Hamra-ul Asad dan terkait perang ini turun ayat-ayat dalam Surat Ali Imran melalui firman Allah ta’ala,

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ

“Dan [ingatlah], ketika engkau [wahai Muhammad] pergi pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman…” (QS. Ali Imran: 12), sampai,

مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ

“Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kalian sekarang ini…” (QS. Ali Imran: 179).

***

Pertanyaan:

Pasukan-pasukan apa saja yang diutus pada tahun ketiga ini?

Jawaban:

Di tahun ini, [diutus]:

[1] Pasukan Zaid bin Haritsah untuk mencegat kafilah dagang Quraisy. Pasukan itu pun mendapatkan ghanimah dan ini terjadi di bulan Jumadil Akhir.

[2] Kemudian, Pasukan Muhammad bin Maslamah dengan empat orang [yang dikirim] ke Ka’ab bin Al Asyraf. Mereka pun membunuhnya. Dan dalam misi ini dibolehkan adanya tipu daya dalam perang.

Rujukan: Al Hafiz Ibnu Ahmad Al Hakami. Amali fi As Sirah An Nabawiyyah. TTp: TPn. TTh, halaman 39-40.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Minggu,19 Juni 2016/13 Ramadhan 1437H

Print Friendly