Peristiwa-Peristiwa Penting yang Terjadi pada Tahun Pertama Hijriah

Dalam kitab Amali fi As Sirah An Nabawiyyah, Al Hafizh Ibnu Ahmad Al Hakami rahimahullah menulis,

Pertanyaan:

Apa saja ibadah-ibadah yang disyariatkan di tahun pertama hijriah?

Jawaban:

[1] Pada tahun ini, selama 17 bulan shalat menghadap Baitul Maqdis.

[2] Pada tahun ini, disyariatkan jihad.

[3] Pada tahun ini, tanggal 12 Rabi’ul Akhir, shalat-shalat empat rakaat disempurnakan di luar safar.

[4] Pada tahun ini juga, disyariatkan azan di waktu-waktu shalat.

***

Pertanyaan:

Ada berapa pengiriman pasukan pada tahun ini?

Jawaban:

[1] Pasukan Hamzah yang terdiri dari 30 orang Muhajirin untuk mencegat rombongan dagang Quraisy di bulan Ramadhan.

[2] Pasukan Ubaidah bin Al Harits yang terdiri dari 60 Muhajirin pada tanggal 4 Syawwal.

[3] Pasukan Saad bin Abi Waqqash yang terdiri dari 20 orang Muhajirin untuk mencegat kafilah dagang Quraisy di bulan Dzulqa’dah.

***

Pertanyaan:

Apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun ini?

Jawaban:

Di antara yang terjadi pada tahun ini:

[1] Dibangunnya Masjid Nabawi

[2] Dipersaudarakannya antara orang-orang Muhajirin dan Anshar

[3] Dan dimulainya rumah tangga Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan Aisyah radhiyallahu ‘anha—akad nikah dengan Aisyah dan Saudah berlangsung di Mekkah dua tahun sebelumnya

[4] Pada tahun ini juga, orang-orang Muhajirin terserang wabah demam Madinah dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berdoa agar diangkat dan dipindahkan wabah itu dari Madinah ke Juhfah.

Rujukan: Al Hafiz Ibnu Ahmad Al Hakami. Amali fi As Sirah An Nabawiyyah. TTp: TPn. TTh, halaman 36-37.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Minggu,19 Juni 2016/13 Ramadhan 1437H

Print Friendly