Petugas-Petugas Zakat pada Masa Hidup Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam

Dalam kitab Amali fi As Sirah An Nabawiyyah, Al Hafizh Ibnu Ahmad Al Hakami rahimahullah menulis,

Pertanyaan:

Sebutkan petugas-petugas zakat beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam!

Jawaban:

Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengutus:

[1] Al Muhajir bin Abi Umayyah ke Shan’a—tidak taat kepadanya Al Aswad Al Ansi yang ia berasal dari sana—dan juga kepada Bani Asad

[2] Malik bin Nuwairah untuk zakat-zakat Bani Hanzhalah dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengkhususkan zakat-zakat Bani Sa’ad kepada Az Zibriqan bin Badr dan Qais bin ‘Ashim yang semuanya ada pada satu bagian

[3] Al ‘Ala’ bin Al Hadhrami ke Bahrain

[4] Ali bin Abi Thalib ke penduduk Najran

[Mereka dikirim] untuk mengumpulkan zakat-zakat mereka dan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam lebih mendahulukan jizyah-jizyah mereka.

Rujukan: Al Hafiz Ibnu Ahmad Al Hakami. Amali fi As Sirah An Nabawiyyah. TTp: TPn. TTh, halaman 73.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Jumat,19 Agustus 2016/15 Dzulkaidah 1437H

Print Friendly