Surat-Surat yang Pernah Dikirim Rasulullah kepada Raja-Raja Non Muslim

Dalam kitab Amali fi As Sirah An Nabawiyyah, Al Hafizh Ibnu Ahmad Al Hakami rahimahullah menulis,

Pertanyaan:

Berapa surat yang dikirim Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam ke raja-raja?

Jawaban:

Yang shahih dari hal tersebut:

[1] Surat beliau ke Heraklius, pembesar Romawi

[2] Surat beliau ke Kisra

[3] Surat beliau ke An Najasyi—dan yang pasti ini bukan Ash-hamah

[4] Surat beliau ke Al Muqauqis, raja Mesir

[5] Surat beliau ke Al Mundzir bin Sawa

[6] Surat beliau ke raja Oman

[7] Surat beliau ke penguasa Yamamah: Haudzah bin Ali

[8] Surat beliau ke Al Harits bin Syimr Al Ghassani

[9] Surat beliau ke Musailamah (dan telah berlalu penyebutannya bersama [penyebutan] utusan-utusan ke Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, kecuali penyebutan tentang surat beliau ke Musailamah—jadi, bersama utusan-utusan Musailamah—sebagai jawaban beliau kepada Musailamah).

Rujukan: Al Hafiz Ibnu Ahmad Al Hakami. Amali fi As Sirah An Nabawiyyah. TTp: TPn. TTh, halaman 72-73.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Minggu,17 Juli 2016/11 Syawal 1437H

Print Friendly