Apa Itu IBADAH?

Pertanyaan:

Apa itu ibadah?

Jawaban:

Ibadah adalah puncak ketundukan dan perendahan diri serta puncak kecintaan dan keterkaitan hati kepada siapa yang dipersembahkan kepadaNya itu semua.

(Dalam istilah lain, ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah dari amalan-amalan yang lahir maupun [amalan-amalan] yang batin)

RUJUKAN: Syaikh Muhammad Ath Thayyib Al Anshari. “Tashil Al Wushul ila Ats Tsalatsatil Ushul”, dalam Muhamaf bin Ahmad Makki (Ed). Tashil Al Wushul ila Ats Tsalatsatil Ushul wa Yalihi Tashil Al Hifzh wal Wushul Nazhm Ats Tsalatsatil Ushul.Jeddah: Dar Nurul Maktabat. 1419H/1999M, halaman 81.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Rabu, 3 Juni 2015/15 Sya’ban 1436H

Print Friendly