Jika di dalam Masjid Ada Kuburan

Syaikh Abdurrazzaq ‘Afifi rahimahullah pernah ditanya tentang seseorang yang dikuburkan di dalam masjid. Beliau waktu itu menjawab:

Wajib orang yang dikubur dikeluarkan dari masjid, jika penguburannya terjadi setelah dibangunnya masjid, walaupun si mayyit telah jadi tulang-belulang.

Rujukan: Walid bin Idris bin Mansi & As Said bin Shabir bin Abduh (Eds). Fatawa wa Rasa-il Samahatusy Syaikh Abdurrazzaq ‘Afifi. Riyadh-Beirut: Darul Fadhilah-Dar Ibn Hazm. 1420H/1999M, halaman 363.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Sabtu, 7 Maret 2015/16 Jumadil Awal 1436H

Print Friendly