Konsekuensi Syahadat “Anna Muhammadan Rasulullah”

Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab Al Wushabi Al ‘Abdali hafizhahullahu ta’ala mengatakan:

Konsekuensi syahadat “anna Muhammadan rasulullah” adalah menaati apa-apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa-apa yang beliau kabarkan, meninggalkan apa-apa yang beliau larang dan peringatkan, tidak mengibadahi Allah kecuali dengan apa-apa yang disampaikan beliau kepada kita, dan mengedepankan ucapan beliau dari semua ucapan manusia—siapa pun orangnya. Lihat syarat-syarat [syahadat] “anna Muhammadan rasulullah” dan konsekuensi dua kalimat syahadat dalam Kitab At Tauhid Al Muqarrar Al Awwal karya Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan, halaman 50.

Rujukan: Muhammad bin Abdil Wahhab Al Wushabi Al ‘Abdali hafizhahullah. Al Qaul Al Mufid fi Adillah At Tauhid. Shana’a-Beirut: Maktabah Al Irsyad – Dar Ibn Hazm. 1427H/2006M, halaman 39.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Jumat,20 Pebruari 2015/1 Jumadil Awal 1436H

Print Friendly