Lemah-Lembut kepada Kawan dan Lawan

Dalam salah satu risalah ilmiahnya, Syaikh Shalih bin Sa’ad As Suhaimi hafizhahullahu ta’ala menyebutkan,

Sesungguhnya, lemah-lembut dalam bergaul di setiap perkara dan permasalahan adalah akhlak yang mulia. Dan Allah subhanahu wa ta’ala adalah yang maha lembut, mencintai kelembutan dalam setiap perkara. Dan kelemah-lembutan tidaklah ada pada sesuatu, kecuali akan menghiasinya. Tidaklah dicabut dari sesuatu, kecuali akan memperburuknya. Sesungguhnya Allah memberi ke dalam kelemah-lembutan apa yang tidak diberikan ke dalam sikap kasar dan juga pada apa yang selainnya.

Lemah lembut adalah akhlak yang mulia ketika di tengah-tengah manusia, sampai pun ketika bersama orang-orang kafir. Orang-orang Yahudi betul-betul pernah mengatakan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Semoga kebinasaan atasmu.” Maka, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam [hanya] menjawab, “Dan atas kalian juga.” Lalu, Aisyah mengucapkan, “Semoga kebinasaan dan laknat atas kalian. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan?”. Rasulullah menjawab, “Sudah kujawab, ‘Dan atas kalian juga‘.”

Karena itu, jika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam saja mendorong untuk berlemah-lembut sampai pun kepada orang-orang Yahudi yang mereka itu saudara-saudara kera dan babi, maka apakah tidak lebih pantas lagi bagi kita yang satu manhaj untuk berjalan dengan akhlak tersebut, berlemah-lembut satu sama lain, dan menyayangi satu sama lain?

Sumber: Syaikh Shalih bin Sa’ad As Suhaimi. Tanbih Dzawil Afham ila Ra’bi Ash Shad’i wal Wi-am ‘ala Manhaj As Salaf Ash Shalih, halaman 42.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Selasa,27 Oktober 2015/13 Muharram 1437H

Print Friendly