MAKAN DAGING YANG DIYAKINI PASTI DISEMBELIH tanpa MENYEBUT NAMA ALLAH

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta’ala pernah ditanya tentang sesembelihan yang diyakini tidak diucapkan “Bismillah” ketika menyembelihnya. Apakah boleh memakannya? Dan apakah piring menjadi najis karenanya? Beliau pun menjawab,

Alhamdulillah. Mengucapkan ‘Bismillah’ ketika menyembelih hukumnya wajib di dalam Al Qur’an dan As Sunnah dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Apabila seseorang tidak mengetahui, apakah orang yang menyembelih mengucapkan ‘Bismillah’ atau tidak, maka ia boleh memakannya. Dan apabila diyakini, si penyembelih tidak mengucapkan ‘Bismillah’, maka jangan ia makan. Demikian juga dengan sesembelihan hewan kurban pada Idul Adha.”

RUJUKAN: Majmu’ah Al Fatawa li Syaikh Al Islam Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah Al Harrani: Juz XXXV, halaman 240.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Selasa,26 Mei 2015/7 Sya’ban 1436H

Print Friendly