Muhammad shallallahu alaihi wa sallam Diangkat Menjadi Nabi dan Rasul

Pertanyaan:

Berapa umur Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika diutus sebagai nabi dan kepada siapa beliau diutus?

Jawaban:

Allah ta’ala mengutus beliau ketika beliau berusia 40 tahun untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan.

Pertanyaan:

Apa yang menjadi pendahuluan bagi Rasulullah sebelum turunnya wahyu?

Jawaban:

Yang menjadi pendahuluan bagi Rasulullah sebelum turunnya wahyu adalah mimpi yang benar, sehingga Rasulullah tidaklah bermimpi kecuali beliau melihat dalam beliau seperti cahaya di waktu subuh.

Pertanyaan:

Bagaimana keadaan Rasulullah sebelum turunnya wahyu? Apa yang pertama kali diwahyukan?

Jawaban:

Adalah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam yang beribadah di Gua Hira’ pada malam-malam tertentu dan menyiapkan bekal untuk itu. Kemudian beliau pulang ke Khadijah dan menyiapkan bekal seperti semula sampai kemudian datanglah al haqq ketika beliau sedang berada di Gua Hira’.

Pertanyaan:

Apa yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah dari Al Qur’an?

Jawaban:

Yang pertama kali diturunkan dari Al Qur’an adalah

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ O خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ O اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ O الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ O عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ O

“Bacalah dengan (menyebut) nama Rabb-mu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-mulah yang maha pemurah. Yang mengajarkan (manusia) dengan perantaraan kalam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui mereka.” (QS. Al ‘Alaq: 1-5)

Setelah itu, terputuslah wahyu.

Pertanyaan:

Berapa lama terputusnya wahyu dan apa yang diturunkan kepada Rasulullah setelah terputusnya wahyu?

Jawaban:

Terputusnya wahyu terjadi selama tiga tahun, seperti apa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Wahyu yang pertama kali diturunkan setelah itu adalah

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ

“Wahai, orang yang berselimut.” (QS Al Muddatstsir: 1)

Setelah itu, surat Al Fatihah. Kemudian, terjagalah wahyu dan terus-menerus wahyu turun.

Pertanyaan:

Siapa yang pertama kali beriman kepada risalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam?

Jawaban:

Yang pertama kali beriman dari kalangan wanita adalah Khadijah. Dari kalangan orangtua, Waraqah bin Naufal. Dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakar Ash Shiddiq. Dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan budak yang telah dimerdekakan, Zaid bin Haritsah. Dari kalangan budak, Bilal. Dan beriman dengan sebab dakwah Abu Bakar Utsman bin ‘Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa’ad [bin Abi Waqqash], Sa’id [bin Zaid], Abu Ubaidah bin Al Jarrah, dan selain mereka.

Pertanyaan:

Bagaimana pertama kali Rasulullah mendakwahkan Islam?

Jawaban:

Dakwah pertama kali dijalankan secara sembunyi-sembunyi selama tiga tahun. Setelah itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam diperintahkan untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan.

Rujukan: Al Hafizh Ibnu Ahmad Al Hakami. Amali fi As Sirah An Nabawiyyah, hal. 24-26.


———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Selasa, 3 Maret 2015/12 Jumadil Awal 1436H

Print Friendly