Pembagian Ulama Menjadi Ulama Syariat dan Ulama Manhaj

Syaikh Rabi’ bin Hadi Al Madkhali hafizhahullah pernah ditanya, “Sebagian orang membagi ulama Salafi menjadi ulama syariat dan ulama manhaj. Apakah yang seperti ini dibenarkan?”. Beliau pun menjawab, 

“Itu salah. Saya meyakini, setiap ulama Salafi adalah orang yang mengilmui syariat dan manhaj. Bukanlah manhaj, kecuali termasuk ke dalam syariat. Tinggalkan yang seperti itu. Pembagian seperti itu adalah sesuatu yg dibuat-buat oleh ahlul bid’ah–orang-orang yang bergelut dengan masalah aktual dan selain mereka. Pembagian seperti itu baru muncul sekarang di tengah-tengah kalangan Salafi dan ini tidak semestinya ada.”

Rujukan: Majmu’ wa Kutub wa Rasa-il wa Fatawa (15/296) milik Syaikh Rabi’ bin Hadi Al Madkhali

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Minggu, 8 Pebruari 2015/18 Rabiul Akhir 1436H

Print Friendly